latviešu bērnu skola
Luksemburgā
Strops

Bērnu žūrija 2013

Bērnu un jauniešu žūrijas 2013 lasīšanas un vērtēšanas laiks strauji tuvojas noslēgumam - grāmatas var lasīt un vērtēt vēl tikai līdz 7.februārim!!!Atcerieties, ka Bērnu un jauniešu žūrijas galvenais mērķis nav sacensības, bet gan lasīšanas veicināšana! Ja dažādu apsvērumu dēļ bērni nav paspējuši izlasīt visas kolekcijas grāmatas, bet vēlas izteikt savu viedokli par lasītajām grāmatām, lai droši aizpilda anketu arī tad, ja ir izlasījuši tikai 2 - 4 grāmatas.

Anketu var atrast:
http://petijums.lv/aptauja/index.php/585498/lang-lv

 
Pieteikties nodarbībām
latviesi.lu

Mūsu skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas aģentūra Eiropas Latviešu apvienība