latviešu bērnu skola
Luksemburgā
Strops

Stropa mācību gada noslēgums
un 10 gadu jubileja

Svētdien 30. jūnijā plkst. 11 svinēsim Stropa mācību gada noslēgumu un 10 gadu jubileju.

Programmā rotaļas, izaicinājumi, pastaigas pa atmiņu takām un mielošanās. Nāciet ar groziņiem!

Pasākuma norises vieta - Stropa ierastās telpas Steinselā (Maison de la Culture, rue des Sapins, L-7307 Steinsel).

Priecāsimies redzēt gan pašreizējos, gan bijušos Stropa audzēkņus!

Stropa vārdā -
Ieva

 
Pieteikties nodarbībām
latviesi.lu

Mūsu skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas aģentūra Eiropas Latviešu apvienība