latviešu bērnu skola
Luksemburgā
Strops

Nodarbības 10. jūnijā

Stropa 2016./2017. mācību gada pēdējā nodarbība.

Darbosimies, atskatīsimies uz paveikto, iesim rotaļās kopā ar Mazajām dzērvēm un kārtīgi nosvinēsim, lai rudenī varam tikties atkal.

Dienas plāns ir šāds:

Plkst 10.15- 10.30 Ierašanās uz nodarbību.

Plkst. 10.30-11.15

Klasē: visām grupām – rokdarbi, kuros darināsim bitītes, ar kurām papildināt Stropa karogu.

Plkst. 11.15-11.30 Uzkodu pauze (priekštelpā)

Plkst. 11.30 - 12.00 Noslēguma ceremonija, diplomu pasniegšana (klasē)

Plkst. 12.00 - 13.00 Mazo dzērvju priekšnesums un kopīga rotaļās iešana (klasē)

Plkst. 13.00- 13.30 Mielošanās ar cienastu un svētku kūku (priekštelpā)

Sapņu un Briežu klases skolēni skolotājas Gitas vadībā piedalījās dzejas rakstīšanas darbnīcā un labākie darbi tika nosūtīti konkursam Garā pupa, kas šogad veltīts Jānim Jaunsudrabiņam, godinot viņu 140. dzimšanas dienā. Dzejoļus vērtēs dzejniece Inese Zandere un labākie darbi tiks publicēti dzejoļu krājumā Garā pupa. Pēdējās nodarbības laikā Stropa skolēnu veikumu darīsim pieejamu visiem aplūkošanai.

Lūgums vecākiem : kam iespējams - paņemt līdzi kādu nelielu kamolīti melnas, brūnas vai dzeltenas krāsas (bites krāsās) dzijas un/ vai auduma atgriezumus šais krāsās.

Lūdzam arī paņemt līdzi groziņu svētku mielastam.

Neaizmirstiet par Stropa bibliotēkas grāmatām! Par grāmatu nodošanu pēc mācību gada beigām, sazinieties, lūdzu, ar skolotāju Ivetu.

 

Priecāsimies jūs redzēt!

Stropa vārdā –
Ieva Freija Pekati

 
Pieteikties nodarbībām
latviesi.lu

Mūsu skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas aģentūra Eiropas Latviešu apvienība