latviešu bērnu skola
Luksemburgā
Strops

Nodarbības 9. novembrī

Latvijas Neatkarības pasludināšanas svinību laikā 16. novembrī ir iecerēta Eiropas skolas bērnu un Stropa bērnu kopīga uzstāšanās, tāpēc šoreiz bērni (Vāverēni, Brieži, Jaunā sapņu klase) kopā ar Eiropas skolas latviešu valodas skolotāju Eviju Avotiņu atkārtos iepriekšējās nodarbībās jau mācītās dziesmas.

Tā kā 9. novembrī notiek Vispasaules latviešu diktāts, tad arī Stropā - Briežu grupā un Jaunajā sapņu klasē - tādu rakstīsim, taču diktāts būs pieskaņots bērnu prasmēm un vecumam.

Nodarbību plāns ir šāds:

10.30-11.30

  • Priekštelpa - Ežuki (Signija)
  • Klase - Jaunā sapņu klase, Brieži, Vāverēni - dziedāšana ar Eviju Avotiņu
11.30 - 11.50 Pauze
11.50 - 12.50
  • Priekštelpa - Ežuki un Vāverēni - Rotaļas un rokdarbi (skolotājas Signija un Iveta)
  • Klase - Brieži un Jaunā sapņu klase - diktāts (20 min) - skolotājas Gita un Līga. Pēc tam - valodas nodarbības.

Būs pieejamas bibliotēkas grāmatas lasīšanai uz vietas un mājās.

Lūdzu, atgādiniet bērniem, drošības un kārtības noteikumus, īpaši to, ka atstāt skolas telpas bez skolotāju atļaujas ir aizliegts.

 
Pieteikties nodarbībām
latviesi.lu

Mūsu skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas aģentūra Eiropas Latviešu apvienība