latviešu bērnu skola
Luksemburgā
Strops

Priecīgas vasaras brīvdienas!

Noslēdzies kārtējais mācību gads nedēļas nogales skoliņā Strops. Noslēguma dienā skoliņas audzēkņiem bija jāiztur arī pārbaudījumi, lai pēc tam ar lielu prieku saņemtu diplomus par aktīvu piedalīšanos nodarbībās. Aizraujošas aktivitātes bērniem šai svētku pasākumā bija sarūpējusi viešņa no Latvijas - bērnudārza metodiķe Dace Kondratoviča.

Pavasaris Stropā ir bijis ne mazāk darbīgs par rudeni. Pavisam bērniem bija iespēja piedalīties 9 nodarbībās, kurās tika turpināts rudenī aizsāktais svinamām dienām un gadalaikiem pielāgotais tematiskais plāns: Meteņdienas svinēšana ar jautriem dančiem, rotaļām un sveču izgatavošanu, Lieldienas ar olu ripināšanu un šūpošanos! Bērniem bija iespēja arī iepazīties tuvāk ar latviešu pūra lādi, izcilāt un izpētīt tās saturu, nodarbību starplaikos vērot aizraujošās Ēnu teātra izrādes, un Mātes dienā priecēt māmiņas ar pašu sagatavoto sirsnīgo muzikālo priekšnesumu skolotāju Jolantas Stiprās un Jūlijas Norveles vadībā - pasaku par zaķīti, kurš savu laimi atrada nekur citur kā tikai savās mājās - ģimenē.

Pavasara semestra jaunums skoliņā Strops bija jaunizveidotā Sapņu klase, kurā darbojās lielāki bērni: no 7 līdz pat 14 gadu vecumam. Sapņu klase apguva zinības pēc skolotāju Ivetas Rancānes-Abartes un Jolantas Stiprās sagatavotas  mācību programmas "Izzini Latviju!", iepazinās ar Latvijas naudu, uzzināja ko vairāk par 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu, kā arī satika dažādus interesantus viesus, piemēram,  pārtikas policists, Latvijas valsts orientēšanās sporta izlases dalībnieks un čempions Andris Jubelis, teoloģijas doktorants Voldemārs Lauciņš, kuri iepazīstināja bērnus ar savu nodarbošanos.

Mācību satura veidošanā lielu ieguldījumu sniegušas radošās un darbīgās Stropa skolotājas: Jolanta Stiprā, Iveta Rancāne-Abarte, Jūlija Norvele, Līga Krastiņa, Signe Ādmine-Buģeja un Marija Fadula. Visas kopā viena lieliska un radoša komanda, kurām pateicoties bērni varēja regulāri satikties un darboties latviskā vidē. Lielu un neatsveramu atbalstu snieguši arī bērnu vecāki, palīdzot skolotājām dažādos darbiņos!

Arī nākamgad Strops savu darbību turpinās un gaidīs salidojam daudz mazu un arī lielu bitīšu!

Stropa radošās darba grupas vārdā,
Evija Uloziene