latviešu bērnu skola
Luksemburgā
Strops

Pētījums par latviskās izglītības iespējām Eiropā

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) ir priecīga jūs iepazīstināt ar nule tapušo pētījumu par latviskās izglītības iespējām Eiropā.

Pētījuma mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par latviskās izglītības pieejamību Eiropā, ieskicēt rekomendācijas politikas veidotājiem gan valstiskā, gan nevalstiskā līmenī un radīt pamatu citiem fundamentāliem pētījumiem par nacionālo izglītību ārpus etniskās dzimtenes robežām.

Pasaulē, bet jo īpaši Eiropā aug pieprasījums pēc latviskās izglītības. Pirms desmit gadiem Eiropā darbojās tikai četras skoliņas, bet tagad ir jau 42 (pat 43, jo vēl viena vēra durvis pēc pētījuma pabeigšanas).

Pētījumā secināts, ka izglītības piedāvājums saistībā ar mūsu izceļojušo tautiešu bērnu latvisko apmācību veidojams krietni plašāks, nekā tas ir pašlaik. Tam būtu jāietver:
•             metodisku palīdzību bērnu vecākiem tais valstīs un pilsētās, kur latviešu skoliņu nav;
•             vadlīniju noteikšanu skoliņām, kā arī finansiālu palīdzību;
•             skolotāju darba (daļēja) legalizēšanu, kā arī viņu regulāru apmācību;
•             latviešu valodas klašu ieviešanu regulārajās skolās;
•             tālmācības programmu ieviešanu;
•             ārzemju tautiešu bērnu piedalīšanos nometnēs Latvijā.

Aldis Austers
ELA priekšsēdis

------------

icon Informācija par pētījumu (docx)
icon Pētījums (pdf)

 
latviesi.lu

Mūsu skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas aģentūra Eiropas Latviešu apvienība